Ära räägi FMEAst ja kontrolliplaanist

Protsessivoog

Protsessivoog

Need sõnad ei ütle tavalisele tööinimesele midagi muud, kui et tegemist paistab olevat hirmutavate asjadega.

Ja kuigi see on kantseliidist ja hirmutavatest mõistetest läbiimbunud kaasaegses kvaliteedijuhtimises võrdlemisi keeruline, oleme oma Easy APQP mooduli loomisel neid sõnu võimalusel vältinud.

FMEA asemel räägime riskidest, mis toote ühes või teises tootmisoperatsioonis tekivad. Kontrolliplaanist on saanud kontrollijuhend, milles mõistagi leiduvad tootmisoperatsioonide juures erinevad kontrollitoimingud.

Igas kaasaegses tootmises vajalik FMEA ja kontrolliplaan genereeritakse päriselt süsteemis leiduva tootmiseks vajaliku info põhjal vaid justkui moe pärast trükivormidena ning on sellistena vajadusel audiitoritele ja klientidele demonstreerivad.

Ettevõtte töötajad aga kasutavad juhendeid ja riskide hinnanguid vormidel, kus ei ole keeruline mõista, mida üks või teine asi tähendab.

Meil on esialgu ainult aimdus sellest, kui hästi see kõik praktilises elus toimima hakkab, aga olgem ausad – halvem kui eraldi Exceli vormidel hallatav FMEA või kontrolliplaan see kindlasti olla ei saa, sest on üks ühele tegelike tootmisjuhendite koostamiseks vajaliku info kasutamise tulem ja seetõttu alati 100% vastavuses reaalsete ettevõttes kasutatavate juhenditega.

Olukorras, kus Easy APQP on praktiliselt kasutusvalmis ning käimas esimesed testimised, olen esialgu päris optimistlik. Seni ei ole esinenud ühtki küsimust selle kohta, kuidas mingit asja kontrolliplaani jaoks vormistada, mida mingi veerg mingis vormis tähendab või kuidas FMEA ja kontrolliplaani mingite ridade vastavust tegelike juhenditega tagada. Sellel kõigel pole ju tegelikus elus tähtsust ja süsteem peab tehnilisi asju tegema ise, ilma sellega kasutajat hirmutamata.

Nii saab kasutaja keskenduda sellele, mis on oluline – oma toodete kvaliteetseks tootmiseks vajalike juhendite koostamisele. Saame näha, mis sellest kõigest välja tuleb, aga väga põnev on juba praegu.

Posted in Juhtimistarkvara