Protsesside arendus

 

Ettevõtte juhtimissüsteemiga töötades tuleb sageli ette olukordi, kus mõni klient või standard sõnastab kena nõude, aga selle täitmiseks ei anta konkreetseid juhtnööre ega pakuta häid lahendusi ning tööriistu.

Kui tunned, et koolitusest üksi ei piisa, saame sind aidata konsultatsiooniga, mille käigus töötame koos sinuga välja sulle sobivad lahendused, võime aidata sind dokumentatsiooni koostamisel ja jagada sinuga tööriistu, mida on reaalses elus igapäevaselt aastaid testitud ja mis muudavad mitmeid bürokraatlikke protsesse efektiivsemaks. Konsultatsiooni eesmärgiks on oodatud tulemus – olgu selleks siis toimiv ja sertifitseeritud juhtimissüsteem, mõni heakskiidetud toode või täidetud kliendinõuded.

Meie konsultatsioonivaldkonnad on näiteks:

  • ISO 9001, ISO 14001 ja ISO/TS 16949 standardinõuete täitmine.
  • Siseauditite läbiviimine meeldivalt ja efektiivselt.
  • Autotööstuse nõuetele vastav toote heakskiiduprotsess ehk PPAP.
  • Toote protsessivoodiagrammi, FMEA ja kontrolliplaani (Control Plan) koostamine.
  • Abi mõõtesüsteemi analüüsi (MSA) ja statistilise protsessikontrolli (SPC) teostamisel.
  • Peamiste OEM-ide kliendinõuete täitmine (sh R@R ettevalmistused).
  • Probleemide (nt kaebused või mittevastavused) lahendamine.
  • jne.

Võta meiega ühendust, kui tunned, et oskustest jääb väheseks ja leiame koos lahendused.