Töötajate arendus

 

Kui sa ei tea täpselt, mis loom see LEAN tootmine (tõlgitakse ka Timmitud Tootmine) on või kui oled huvitatud lihtsalt koolitustest oma protsesside toimima saamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks, kuid ei vaja tootmistarkvara, aitame sind hea meelega. Lisaks otseselt LEAN tootmise alastele koolitustele pakume koolitusi veel mitmetes teistes kaasaegse tootmise jaoks olulistes teemades.

Meie poolt pakutavad koolitused on näiteks:

  • LEAN juhtimine, põhimõtted, tehnikad, praktika.
  • Probleemilahendustööriistad (nt Kaizen, lühi-Kaizen).
  • Juurpõhjuste analüüs (nt 5 miksi, Ishikawa diagramm).
  • Value Stream Mapping ehk Väärtusahela Kaardistamine.
  • APQP (Advanced Product Quality Planning) vastavalt autotööstuse nõuetele.
  • Process Flow, FMEA, Control Plan ehk maakeeles Protsessivoodiagramm, Võimalike Vigade Analüüs ja Kontrolliplaan.
  • jne.

Mis peamine – me ei tule valmis paketiga teoreetilistest teadmistest, nagu seda teevad koolitusfirmad.

Vastupidi – kõik meie koolitused on väga praktilised ning soovitavalt viiakse läbi Sinu toodete ja protsesside näitel Sinu ettevõttes. Oleme ise neidsamu põhimõtteid ja tehnikaid autotööstuse tootmise praktikas aastaid rakendanud ja teame, mis ning kuidas töötab või millised on probleemid, millesse tavaliselt takerdutakse.

Meie koolitustelt ei saa sa nimetatud valdkondadest pealiskaudset sissejuhatust või ülevaadet.

Käärime käised üles ja aitame koolitatavad praktilise töö käigus läbi koolituse teemaks oleva protsessi ning tahame, et iga koolituse läbinu oleks võimeline tulevikus sama protsessi uuesti iseseisvalt läbi tegema. Seda nii juhtkonna kui lihttöölise tasemel.

Loomulikult jäävad meie koolitustest maha kõik koolitusmaterjalid ja kasutatud vormide näited ning sellest on konkreetsete tehnikate hilisemal rakendamisel kindlasti palju abi. Mõnikord juhtub aga sedagi, et koolituse käigus laheneb kõrvalproduktina ära mõni ettevõtte tegelik probleem või leitakse mõni seni avastamata juurpõhjus päris probleemide tekkeks. Sellisel juhul oleme oma tööga eriti rahul.

Selleks, et koolitus asja ette läheks, on tarvis tunda koolitatavat ja seetõttu ei lepi me koolitust kokku ilma sinu ettevõtet eelnevalt külastamata. Üks jalutuskäik tootmises ütleb meile sinu ettevõtte kohta palju ja on sinu jaoks huvi korral täiesti tasuta.

Anna meile teada, mis valdkondades sinu ettevõte paremaid tulemusi saavutada võiks, milline on sinu ettevõtte olemasolev teadlikkuse tase ja mõtleme koos välja, kuidas teie ettevõtet on kõige mõistlikum edasi arendada.