Juhtimistarkvara arendus

 

Oleme välja töötanud ennekõike väiksematele ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (ca 50 – 500 töötajat) sobiva tarkvara, mille abil saab lahendada peaaegu kõik ettevõtte põhi- ja abiprotsessid alates ressursside ja tootmise planeerimisest lõpetades protsesside efektiivsuse parendamise ning klientide ja töötajate tagasiside käsitlemiseni.

Mida meie tarkvaraga teha saab?

See loetelu siin all ei ole kaugeltki lõplik, aga toome välja mõnede peamiste protsesside näited, mida on võimalik meie tarkvara abil lahendada:

 • Ostude planeerimine, sisendkontroll ja tarnijate arendamine.
 • Tootmise planeerimine, raporteerimine, monitoorimine ja efektiivsuse mõõtmine (nii seadmete kui töötajate osas).
 • Töötajate kompetentsi haldus ja tõstmine (sh arenguvestlused, koolitused ja kõik muu vajalik).
 • Tööjõu planeerimine, tööaja arvestus ja puhkuste visuaalne haldamine.
 • Multidistsiplinaarne kliendikaebuste käsitlemine.
 • Probleemilahendus ja juurpõhjuste analüüs.
 • Parendusettepanekute käsitlemine alates ideest kuni tegevuste hindamiseni.
 • Seadmete haldamine, hooldus ja remont.
 • Juhtimissüsteemi dokumentatsiooni haldus.
 • Tehnilise dokumentatsiooni haldus (sh näidised, joonised, heakskiidud jms tootmises vajalik).
 • Protsessivoo (PF), FMEA ja Kontrolliplaanide (CP) koostamine ja reaalajas haldamine.
 • Siseauditite planeerimine, läbiviimine ja tegevuste rakendamine.
 • Ettevõtte täieliku tegevuskava haldus ja jälgimine.
 • jne.

Loomulikult koosneb ka meie tarkvara osadest ning kõiki nendest ei ole alati otstarbekas juurutada. Samas on kõik osad soovi korral teineteisega täielikult integreeritavad ja annavad nii kõige parema efekti. Näiteks, kui sinu tootele on tulnud kliendikaebusi, saab seda infot näidata ka tootmisplaanis või kus iganes sa seda sooviksid. Sama moodi saad luua meeldetuletusi puuduvatest heakskiitudest näiteks müügimoodulis vältimaks heakskiiduta toodete müümist või anda hoiatusi toote- ja masinakombinatsioonide kohta, mille puhul ei ole protsessi kvaliteet kindel. Variante andmete targaks kasutamiseks on lõputul hulgal ja me saame sul aidata leida endale sobiva lahenduse.

Me ei paku järjekordset ERP-d

Meie tarkvara ei ole ERP (Enterprise Resource Planning) ja me ei taha selleks kunagi saada!

ERP ei võimalda tavaliselt ettevõtte igapäevaelu dünaamiliselt ja efektiivselt juhtida, vaid sunnib sind oma protsesse kohandama vastavalt ERP ülesehitusele ja andmete struktuurile. Meie seda ei tee. Me tahame, et sinu protsessid töötaksid just sinu ettevõtte jaoks parimal moel.

Kui sinu ettevõttes on kasutusel mõni suurematest ERP-dest (näiteks Axapta, BaaN, Monitor vms), täiendab meie tarkvara seda kasutades juba selles leiduvaid andmeid selliselt, et su ettevõte ei vaja Excel’i tabeleid ja muid töötajate poolt väga sageli loodud abisüsteeme. Ja kui sul juba kuskil toimib mõni protsess päris hästi ERP abil, ei pea me seda muutma, sest saame samu andmeid teiste protsesside toimimiseks kasutada ja selles mõttes süsteemid omavahel ladusalt integreerida.

ERP-d ei võimalda enamasti ladusat mitmepoolset suhtlust, dünaamilisi hoiatusi ja meeldetuletusi seal kus kasutajad seda sooviksid. Erinevalt paljudest tööstusettevõtetele mõeldud programmidest, on TJ Süsteemiarenduse poolt pakutav selles mõttes interaktiivne, et sarnaselt sotsiaalvõrgustikele saab iga eelmainitud protsessi juures iga seotud osapool anda tagasisidet ja reaalselt teiste osapooltega kindlal teemal suhelda selliselt, et toimunud suhtlus ei kao ka tagantjärele kellegi kirjakasti, vaid on alati uuesti seoses antud protsessiga leitav ja töödeldav. Sellest saab niinimetatud õppetundide kogumik (Lessons Learned), mida on hea kasutada tulevaste probleemide lahendamisel või ennetamisel.

Kuna me ei arenda tarkvara selleks, et rahuldada lihtsalt mõne standardi või ettevõtte suure kliendi nõudeid ja sellega asi näiliselt toimima panna, vaid teeme seda selleks, et protsessid sinu ettevõttes reaalselt võimalikult efektiivselt toimima hakkaksid, tähendab see, et meie tarkvara ei saa lihtsalt võrgust alla laadida. Peame ise sinu protsessi väga täpselt tundma, sest ainult siis saame olla kindlad, et sa meie tarkvaraga väga rahule jääd ja see täielikult igas soovitud osas ja iga kasutaja juures nii töösse juurdub nagu sa seda sooviksid.

See aga ei tähenda, et peaksime tarkvara sulle nullist looma ja selle hind väiksema ettevõtte jaoks üle mõistuse kallis oleks. Kaugeltki mitte.

Ütleme pigem nii, et meil on olemas materjalid, teadmised ja vahendid ning me voolime nendest just sinu jaoks vajaliku tulemuse. Sealjuures erinevalt enamikest ERP-dest saame selle tulemuse taas väga lihtsasti ringi voolida, kui sinu vajadused ja protsessid muutuvad. See on dünaamiline süsteem, mis elab koos sinu ettevõttega.

Kuidas see kõik sind puudutab?

Me võiksime veel oma tarkvarast, kogemustest ja muust kasutust rääkida, aga tegelikult tahame hoopis teada, kuidas saaksime just sinu mure nii ära lahendada, et sinu jaoks mõni tarvilik protsess reaalsuses efektiivselt tööle hakkab.

Me oleme aastate jooksul küllalt näinud tabeleid, registreid, tarkvara ja dokumente, mida kasutatakse vaid teatud nõuete täitmiseks ja mis on elus auditist auditini või juhtkonnapoolsest kontrollist järgmise kontrollini. Samuti pole harvad juhtumid, kus samu andmeid sisestatakse ja töödeldakse dubleerivalt mitme töötaja poolt või ei kasutata väga häid igapäevaselt kogutud andmeid üldse millekski ja need lebavad kuskil süsteemis ilma mingi otstarbeta.

See on täielik raiskamine, aga sageli ei osata näha võimalusi protsesside päriselt toimima saamiseks ja nii mängitakse näiliselt toimivat süsteemi edasi, raisates iga nädal ja iga kuu kümneid või sadu väärtuslikke töötunde.

Iga süsteem peab looma väärtust. Seega kutsume sind üles meile oma süsteemi ja protsesse näitama ning me võime sulle näidata, kus sa saaksid vähendada raiskamist ja luua rohkem väärtust.

Ja lõpuks – me oleme eestlased!

Maailmas ei ole vist neid ettevõtteid palju, kes peaksid Eestit kui turgu piisavalt suureks ja pakuks sellest tulenevalt sulle maailmatasemel eestikeelset tööstustarkvara ning suhtlust sinu töötajatega nende emakeeles. Meie ka ei pea kohalikku turgu ülearu suureks, aga kuna oleme ennekõike eestlased, siis arendame oma tarkvara selliselt, et seda saab kasutada lisaks inglise keelele ka eestikeelsena. Samuti suhtleme sinuga ja sinu ettevõtte töötajatega protsesside tundmaõppimiseks ja ka põrandatasemel juurutamiseks soovi korral eesti keeles. See on üks meie olulistest eelistest!