Meie ajalugu ja filosoofia

Meie tarkvara-arenduse kogemus ulatub tagasi aastasse 2004, kui alustasime oma praeguse ja parima partneri, Promens AS-ga koostöös autotööstuse nõuetele vastava tootmise- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi loomist. Meie koostöö algas juba ammu enne seda, kuid kestab pigem kasvavas tempos tänaseni.

2007. aasta aprillis asutasime ametlikult TJ Süsteemiarendus OÜ. Seda peamiselt tootmise ja kvaliteedijuhtimise tööriistade ja tarkvara arendamiseks ka teiste klientide tarvis.

Meil on olnud väga lõbus ja tänaseks on meie käe all valminud süsteemid, mille abil juhitakse iga päev Eesti edukamaid eksportivaid tootmisettevõtteid, kes tarnivad oma toodangut otse auto-, elektroonika- ja meditsiinitehnikatootjate tootmisliinidele, aga kelle tehastes valmivad ka näiteks kodud ja ja korterelamud peredele kõikjal skandinaavias.

Tööstustarkvara ei saa olla edukas, kui selle arendajad ei tunne tegelikku tootmist, selle nõudeid, protsesse ja ei puutu kokku reaalse eluga.

Meie eeliseks on see, et oleme kogu senise karjääri jooksul töötanud vahetult tootmisettevõtetes kvaliteedi- ja tootmise juhtimimise ning efektiivsusküsimustega nii elektroonika- kui autotööstusettevõtetes, kus keskendumine neile küsimustele on elulise tähtsusega.

Lisaks otseselt miinimumtaseme nõuete tundmisele, milleks on ISO 9001, ISO 14001 või ISO/TS 16949 standardis leiduva mõistmine, tunneme maailma suurimate OEM-ide, nagu Volvo Truck, Volvo Car, Scania, Ford, GM, ABB, GE Healthcare ja paljud teised, nõudeid, kuid sama hästi teame ka nende OEM-ide jaoks esimese ringi tarnijate ehk Tier1 tarnijate, nagu Delphi, Leoni, Yazaki, Inalfa Roof Systems, ConMet või IAC nõudeid oma tarnijatele.

Kaasaegses tööstuses ellujäämiseks ja efektiivseks toimimiseks ei piisa standarditest ja kliendinõuetest tulenevate miinimumnõuete täitmisest.

On tarvis väga hästi vallata LEAN juhtimise ja tootmise põhimõtteid ja tööriistu, suuta rakendada iga probleemi lahendamisel sobivaid tehnikaid, aga ka kaasata ja koolitada ettevõtte personal nendesamade põhimõtete ja tehnikate tundmiseks.

Oma senise tegevuse jooksul oleme olnud otseselt vastutavateks säärastele nõuetele ja ootustele vastavate juhtimissüsteemide loomisel ning juurutamisel ja sellest tulenevalt on meie kogemustepagasis lisaks enese poolt disainitud või parendatud protsesside tarbeks tarkvaraarendusele ka sadu tunde läbiviidud koolitusi, osalemisi sertifitseerimis- ja kliendiaudititel nii auditeeritava kui auditeerijana, probleemilahendusprojektide juhtimist ja igapäevast suhtlust maailma parimate klientidega.

See annab meile alati võimaluse suhelda samas keeles ja samade terminitega ning osata näha seoseid ja mõista seda, mida on igapäevaselt tarvis maailma tipptasemel protsesside disainimiseks, juurutamiseks, käigushoidmiseks ja parendamiseks.

Seega võime kindlalt väita, et me ei ole siin pelgalt kvaliteedi- ja tootmise juhtimise tarkvara arendamiseks, kuigi see on meie põhitegevus.

Me oleme siin, et aidata lahendada teie protsessidega seotud probleeme, ükskõik millised need ka ei oleks!