PETKA 2.0 tootmistarkvara võtab ilmet

Petkafy loginVõime natuke endaga rahul olla, sest üleeelmisel nädalal tõmbasime ametlikult joone alla PETKA 2.0 arendus- ja juurutamisprojektile koostöös Talent Plastics Tallinna tehasega. Kuigi projekt on lõppenud, ei lõppe kindlasti meie koostöö Talent Plastics-iga ning loomulikult arendame PETKA-t hoogsalt edasi, eesmärgiga muuta see soovi korral iga ettevõtte jaoks internetis kättesaadavaks ja kasutatavaks keskkonnaks.

Mis PETKA on?

See on meie tarkvara (ennekõike survevalu ja plastitööstuse) allhankijate tootmisressursside hõivatuse prognoosiks, tootmise planeerimiseks, tulemuste analüüsiks, kvaliteedi juhtimiseks ja vahetustevaheliseks kommunikatsiooniks, mis ei asenda ERP-d, vaid täiendab seda nendes osades, kus enamus ERP-sid on oma universaalsuse ja vähese visuaalsuse tõttu tõeliselt nõrgad. Tootmise planeerimine sealjuures hõlmab nii tavapärast masinate planeerimist, mille käigus tekib vastavalt raporteeritud andmetele reaalajas uuenev tootmisplaan, kui ka operaatorite visuaalset vajadusepõhist planeerimist tehase põrandal vastavalt masinate asetusele ja artiklite operaatorivajadusele.

Kui PETKA esimene versioon tekkis koostöös Eesti ilmselt ühe edukaima autotööstusele tarniva survevaluettevõtte, Promens AS-ga, siis nüüd oleme astunud versiooniga 2.0 pika sammu kaasaega, mistõttu uus PETKA on lisaks kõigile muudele suurepärastele omadustele kasutajasõbralikum, puhtam, kiirem ja ilusam.

Et rahuldada ettevõtte kogu tootmisprotsessi vajadus, ei ole PETKA pelgalt masinatega teostatava töö planeerimise ja analüüsikeskkond, vaid võimaldab loomulikult korraldada ka näiteks koostet ja kvaliteedikontrolli ning mõõta tulemusi, lihtsasti märgata olulisemaid probleeme ja tänu integreeritud tegevuskavale ning kasutajatevahelisele suhtlussüsteemile neid ka lahendada. Samuti aitab see päris lihtsasti planeerida, teostada ja jälgida masinate ja tööriistade hooldust.

Mis see kõik näiteks ühele survevaluettevõttele annab?

PETKA võimaldab Sul ja kõigil selle kasutajatel reaalajas ja andmeid töötlemata näha näiteks järgmisi asju:
1. Kui hõivatud on ja saavad olema tulevikus Sinu ettevõtte masinad.
2. Kuidas edeneb tootmisplaan ja kas tootmine on optimaalselt planeeritud.
3. Kas eelmised tootmisvahetused on teinud efektiivselt tööd ja milliseid probleeme esines.
4. Kui hõivatud on Sinu ettevõtte operaatorid ja milline on nende koormus tulevikus.
5. Millised on Sinu peamised tootmisseisakud masinate, vahetuste või näiteks artiklite lõikes.
6. Millised on Sinu ettevõtte kvaliteediprobleemid masinate, vahetuste, töötajate või artiklite lõikes ja kui suured on vastavad kulud.
7. Mis tasemel on Sinu ettevõtte jooksva kuu ja möödunud perioodide masinate hõivatus (Capacity Utilization), OEE ja paljud teised näitajad.

Mis on PETKA kasutamise juures kõige keerulisem?

Kõige raskem süsteemi kasutamise juures on see, et kui PETKA ei ole integreeritud ettevõttes kasutuseloleva ERP-ga, on palju andmeid (nt toodete baasandmed, töötajad, tarnegraafikud jms), mida tuleb PETKA-sse importida. Selle vältimiseks saame õnneks aidata üsna vähese vaevaga seada PETKA üles nii, et see loeks kõik hädavajaliku otse ettevõtte ERP-st, olgu selleks siis Axapta, BaaN, Jeeves või mis iganes enamlevinud kasutuselolev süsteem.

Niimoodi õnnestub ERP-s saadavalolevaid, aga soovi korral ka täiendavalt kogutavaid andmeid targasti kasutades ja õigesti visualiseerides saada tootmises toimuvast ülevaade päris lihtsa vaevaga ja sellest tulenevalt teha õigeid planeerimisotsuseid, mis säästab selgelt planeerija ja tootmisjuhi aega ja vähendab märgatavalt igas tootmisettevõttes paratamatult toimuvat ressursside raiskamist.

Tahaksid rohkem näha ja teada?

PETKA on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, sest lisavõimalusi ja täiendusi on võimalik teha lõpmatult, aga pingutame iga päev selle nimel, et süsteem oleks parim ja ühtlasi lihtsaim, mis turul leidub.

Kui soovid näha, mida kõike PETKA juba täna suudab, võta meiega julgesti ühendust ja mõtleme koos välja, kuidas saaksid meie tarkvara parimal moel näha ja katsuda ning mine tea, võibolla on sellest peagi igapäevaselt palju abi ka Sinu ettevõtte tootmise ja kvaliteedi korraldamisel.

Minu e-postiaadress on:
tauno[at]tjs.ee

Minu telefoninumber on:
+372 514 613 5

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Juhtimistarkvara